سرما بازار

به سایت سرما بازار خوش آمدید

تمیز کننده اواپراتور

 طریقه استفاده از اسپری تمیز کننده اواپراتور

توجه : بهتر است قبل از استفاده از اسپری تمیز کننده فیلتر هواکش کولر تعویض شده یا تمیز گردد

 هنگام استفاده از اسپری به هیچ عنوان موتور خودرو و کولر روشن نباشد

بطور کلی از تمیز کننده  اواپراتور در دو حالت زیر می توان  استفاده نمود

اواپراتور کولر باز شده باشد و یا در دسترس باشد :

ابتدا اسپری را خوب تکان دهید و با استفاده از  شلنگ مخصوص ، مواد داخل اسپری که بصورت کف بیرون می آید را مستقیماً بر روی سطح اواپراتور بپاشید تا کاملا سطح آنرا پوشش دهد .

پس از گذشت حدود ۲۰ دقیقه کف تولید شده از بین رفته و جرم های سطح اواپراتور بصورت مایع سیاه رنگ از آن خارج می گردد.

امکان باز کردن اواپراتور وجود نداشته باشد :

باید از شلنگ مخصوص به روش زیر استفاده نمایید .

کلید درجه حرارت را بر روی حالت سرما ( ناحیه آبی رنگ ) قرارداده و نشانگر جهت وزش باد را در حالت دریچه های جلو تنظیم نمایید .

شلنگ مخصوص را با دست صاف کرده تا پیچ آن برطرف گردد سپس از دریچه هوای وسط آنرا بداخل و به سمت اواپراتور هدایت نمایید .

ابتدا اسپری را خوب تکان دهید و شلنگ را به سر فشاری اسپری متصل نمایید و بمدت حدود ۵ تا ۱۰ ثانیه اسپری نمایید .

این کار را برای دو دریچه کناری کولر نیز انجام دهید

پس از گذشت حدود ۲۰ دقیقه کف تولید شده از بین رفته و جرم های سطح اواپراتور بصورت مایع سیاه رنگ از لوله درین کولر در زیر اتومبیل خارج خواهد شد .

در این مدت از روشن کردن خودرو و یا کولر جداً خوداری نمایید .

توجه داشته باشید که از این اسپری حداقل برای ۳ بار تمیز کردن کولر میتوان استفاده نمود

برگشت به بالا